Dakar-Yoff - Leopol Sedar Senghor International Airport

PO Box 8412
Dakar-Yoff
Senegal

Phone: +22 13 3820 0780