Xiamen Gaoqi International Airport

Xiamen 361006
Fujian
China

Phone: +86 59 2570 6017

Contact this company