Xi'an Xianyang International Airport

Xianyang
Xi'an 712035
Shanxi
China

Phone: +86 29 8837 5000

Contact this company